Gebruiksvoorwaarden website
Deze website wordt beschikbaar gesteld onder de hierna genoemde voorwaarden, lees deze aandachtig door voordat u de website gebruikt. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.


Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door BBcreative, gevestigd te Breda. Wij hebben little brother ingericht als dienst aan internetgebruikers in het algemeen en Nederlandse internetgebruikers in het bijzonder.


Gebruiksbeperkingen
Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van BBcreative en derden rusten. Zoals de auteursrechten, merkrechten, teksten, afbeeldingen, geluiden, software, de grafische vormgeving van internetpagina's en andere materialen. Om onze belangen en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

. Het is in principe toegestaan een gedeelte van de website te printen of te downloaden naar een harde schijf of deze te verspreiden onder andere personen zolang u dat alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieŽn op te nemen: "Copyright BBcreative Alle rechten voorbehouden."
. Het is uiteraard toegestaan hyperlinks aan te brengen naar little brother, mits naar de homepage wordt gelinkt. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan een hyperlink naar little brother zo in te richten dat internetgebruikers deze website of onderdelen daarvan in een frame te zien krijgen van een andere internetpagina, BBcreative behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks'.
. Het is u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om de website in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.
. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website zou kunnen aantasten.


Inhoud en aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar BBcreative kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens en onderdelen niet garanderen. Tevens bevat little brother verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites die buiten ons domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden zoals op die sites aangegeven. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere sites of de daarin opgenomen informatie. BBcreative zal in geen geval, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, direct of indirect, onstaan door en/of voortvloeiend uit:

. Handelingen die u verricht op basis van informatie geplaatst op deze website of aan deze website gekoppelde sites of onderdelen daarvan.
. Criminieel gebruik of (on)bedoeld misbruik van informatie geplaatst op deze website of aan deze website gekoppelde sites of onderdelen daarvan.
. Het niet beschikbaar/toegankelijk zijn van deze website of aan deze website gekoppelde sites of onderdelen daarvan.
. Het feit niet juist, volledig of actueel zijn van bepaalde informatie op deze website of aan deze website gekoppelde sites of onderdelen daarvan.


Door u verstrekte informatie en persoonsgegevens
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Voor zover de gebruikers op bepaalde onderdelen van de website zelf informatie kunnen plaatsen is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment te bewerken of te verwijderen.
Indien u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing, lees deze goed door voordat u ons deze gegevens verstrekt.


Cookies
Er bestaat de mogelijkheid dat deze website gebruik maakt of gaat maken van cookies. Voor zover van toepassing is dit uitsluitend bedoeld voor het functioneren van de website en/of het opslaan van uw persoonlijke voorkeuren bij het gebruik van de website. Wij hebben nadrukkelijk geen interesse in of belang bij het volgen of verhandelen van uw data. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.


Diversen
Wij behouden ons het recht voor eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of gebruiksvoorwaarden aan te brengen.


Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via het contactformulier.

.Home .Over deze site .Contact .Doneren